• Organic Sunflower kernels – Hạt hướng dướng hữu cơ

  Sunflower seeds, dried/ Dưỡng chất có trong hạt hướng dương cho

  0,25 cup (35 grams) /

  Calories: 204

  GI: Low

  Sunflower seeds, dried/ Dưỡng chất có trong hạt hướng dương cho

  0,25 cup (35 grams) /

  Calories: 204

  GI: Low  Glycemic Index

  Nutrient/ Dưỡng chất                                      DV/ % dưỡng chất

  Managanese/ mangan                                             34%

  Phosphorus/ Phốt pho                                             33%

  Magnesium / Magiê                                                    34%

  Copper / Đồng ( Cu )                                                  70%

  Vitamin E                                                                    82%

  Vitamin B1                                                                  43%

  Vitamin B6                                                                  28%

  Vitamin B3                                                                  18%

  Folate                                                                          20%

  Selenium / Selen (Se)                                              34%

  Health benefits:

  Sunflower seeds are an excellent source of vitamin E,

  Lower cholesterol

  Calm your nerves, muscles and blood vessels with sunflower seeds’ magnesium

  Improved detoxification and cancer prevention from sunflower seeds’ selenium

  Lợi ích sức khoẻ:

  Hạt hướng dướng có rất nhiều vitamin E,

  Làm giảm cholesterol

  Chất Magiê có trong hạt hướng dương giúp giảm sự hồi hộp, giúp cơ và dẫn truyền máu nhịp nhàng

  Chất selen giúp nâng cao giải độc và ngăn trở ung thư

  Nguồn: www.whfood.org

  Reviews

  There are no reviews yet.

  Be the first to review “Organic Sunflower kernels – Hạt hướng dướng hữu cơ”

 • Cart