• Natural Raw Pumpkin Kernel – Hạt bí đã bóc vỏ 250gr

  Pumpkin seeds, dried, shelled nutrients/ Dưỡng chất có trong hạt bí cho

  0,25 cup (32.25 grams) /

  Calories: 180

  GI: Low  Glycemic Index

  Nutrient/ Dưỡng chất                                     DV/ % dưỡng chất

  Managanese/ mangan                                               74%

  Phosphorus/ Phốt pho                                             57%

  Magnesium / Magiê                                                   48%

  Copper / Đồng ( Cu )                                                  48%

  Zinc     /  Kẽm                                                             23%

  Protein / Chất đạm                                                    20%

  Iron      / Sắt                                                                16%

  Health benefits: Antioxidant support, Mineral support, low GI diabetes support, Antimicrobial Benefits

  Lợi ích sức khoẻ: Hỗ trợ oxi hoá, hỗ trợ khoáng chất, GI thấp khó chuyển hoá sang đường tốt cho tiểu đường, có chất kháng vi..

  Nguồn từ: www.whfood.org

   

  Reviews

  There are no reviews yet.

  Be the first to review “Natural Raw Pumpkin Kernel – Hạt bí đã bóc vỏ 250gr”

 • Cart